Privacy Policy

ALGEMEEN:

1. Hieronder volgt een uiteenzetting van het beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens van Discovery Communications Benelux B.V. handelend als Discovery Networks Benelux (hierna aangeduid als "wij/ons"), onderdeel van Discovery Communications, LLC groep van ondernemingen. Discovery ("wij" "ons") respecteert uw privacy en streeft ernaar deze zoveel mogelijk te beschermen.

2. Dit beleid, tezamen met onze Gebruiksvoorwaarden www.discoveryuk.com/terms-and-conditions en alle andere documenten waarnaar hierin verwezen wordt, vormt de basis waarop persoonsgegevens die wij van je verzamelen, of die je aan ons verstrekt, door ons verwerkt zullen worden. Wij verzoeken je onderstaande goed door te lezen, zodat je onze opvatting en praktijk ten aanzien van je persoonsgegevens en de manier waarop wij ermee omgaan, begrijpt.

Informatie die wij van je verzamelen

3. Wij kunnen de volgende gegevens over je verzamelen en verwerken:

a. Informatie verstrekt via de formulieren op de Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de informatie verstrekt bij registratie voor gebruik van de Website, bij het abonneren op diensten of nieuwsbrieven van de Website, het plaatsen van materiaal of het verzoek om verdere diensten. We kunnen je ook om informatie vragen bij deelname aan een wedstrijd of promotie en wanneer je een probleem met de Website meldt.

b. Wanneer je contact met ons opneemt, kunnen wij een verslag bijhouden van die correspondentie.

c. Wij kunnen je ook vragen om enquêtes in te vullen die wij gebruiken voor onderzoek, hoewel je niet verplicht bent hieraan deel te nemen.

d. Details van je bezoeken aan de Website inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs of andere communicatiegegevens, of dit nu vereist is voor onze eigen facturatie of anderszins en de resources die je bezoekt.

IP-ADRESSEN EN COOKIES:

4. Wij kunnen informatie over je computer, inclusief je IP-adres indien beschikbaar, besturingssysteem en type browser, verzamelen voor systeembeheer en de verzamelde informatie aan onze adverteerders doorgeven. Dit zijn statistische gegevens over de surfactiviteiten en –patronen van onze gebruikers en hieruit kan geen informatie over individuen worden afgeleid.

5. Om dezelfde reden kunnen wij informatie verkrijgen over uw algemene internetgebruik via een cookiebestand dat op de harde schijf van uw computer opgeslagen wordt. Cookies bevatten informatie die overgezet is op de harde schijf van uw computer. Zij helpen ons om de Website te verbeteren en een betere en persoonlijker dienstverlening te verzorgen. Zij stellen ons in staat:

a. Om een schatting te maken van de omvang van ons publiek en hun gebruikspatroon.

b. Om informatie over uw voorkeuren op te slaan en het mogelijk te maken de Website aldus af te stemmen op je individuele interesses.

c. Om je zoekopdrachten te bespoedigen.

d. Om je te herkennen wanneer je de Website opnieuw bezoekt.

6. Je kunt de acceptatie van cookies uitschakelen via je browserinstellingen. Echter, indien je deze instelling selecteert, heb je mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van de Website. Tenzij je je browserinstellingen zo hebt ingesteld cookies worden geweigerd, genereert ons systeem cookies wanneer je inlogt op de Website. Nota bene: onze adverteerders kunnen ook cookies gebruiken, waarover wij geen zeggenschap hebben.

WAAR SLAAN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS OP:

7. De gegevens die wij van jou verzamelen kunnen overgedragen worden aan, en opgeslagen worden bij, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Zij kunnen ook bewerkt worden door medewerkers van buiten de EER, die voor ons of voor een aan ons gelieerde onderneming werken. Met het verstrekken van uw persoonsgegevens stem je in met deze overdracht, dit opslaan of deze verwerking. We nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig behandeld worden in overeenstemming met dit privacybeleid.

8. Waar wij jou een wachtwoord hebben gegeven (of je dit zelf gekozen hebt) dat jou toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, ben je er zelf verantwoordelijk voor om dit wachtwoord geheim te houden. Wij verzoeken je dit wachtwoord met niemand te delen.

9. Helaas is informatieoverdracht via internet niet helemaal veilig. Hoewel wij ons best doen om je persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet instaan voor de veiligheid van je gegevens die naar onze website overgedragen zijn: elke overdracht gebeurt voor eigen risico. Wanneer wij je informatie eenmaal ontvangen hebben, zullen wij strenge procedures en beveiligingsmaatregelen gebruiken om onbevoegde toegang pogen tegen te gaan.

Gebruik van de informatie:

10. Wij gebruiken de informatie die wij over jou bijhouden op de volgende manieren:

a. Om ervoor te zorgen dat content van de Website op de meest effectieve manier voor jou en je computer aangeleverd wordt.

b. Om jou informatie, producten en diensten te verstrekken die je aan ons vraagt of waarvan wij denken dat die interessant zijn voor jou, indien je toestemming hebt gegeven om hierover op de hoogte gehouden te worden.

c. Om onze verplichtingen onder overeenkomsten die gesloten zijn tussen jou en ons na te komen.

d. Om het mogelijk te maken dat je deel kan nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten, indien je dit wenst.

e. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten.

11. Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken, of derden toestaan jouw gegevens te gebruiken, om jou informatie te verstrekken over producten en diensten die interessant kunnen zijn voor jou, en wij of zij kunnen hierover contact met jou opnemen via de post, telefoon, email of andere media.

12. Indien je een nieuwe gebruiker bent, en voor zover wij geselecteerde derden toestaan jouw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) enkel via elektronische weg contact met jou opnemen wanneer je hierin hebt toegestemd.

13. Indien je niet wilt dat wij je gegevens op deze manier gebruiken, of jouw gegevens aan derden doorzenden voor marketingdoeleinden, vink dan het betreffende hokje aan op het formulier waarop wij je gegevens verzamelen (het registratieformulier).

OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE:

14. Wij kunnen je persoonlijke informatie openbaar maken aan elk lid van ons concern, dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke holding en haar dochterondernemingen, zoals omschreven in lid 736 van de UK Companies Act 1985.

15. Wij kunnen je persoonlijke informatie aan derden openbaar maken:

a. Indien wij een bedrijfsonderdeel of activa (ver)kopen, in welk geval wij jouw persoonsgegevens aan de verwachte (ver)koper van dit bedrijfsonderdeel of deze activa openbaar kunnen maken.

b. Indien Discovery of al haar activa verworven worden door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die zij bijhoudt over klanten één van de overgedragen activa vormen.

c. Indien wij verplicht zijn om je persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of om onze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten op te leggen of toe te passen; om de rechten, eigendom of veiligheid van Discovery, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat informatie-uitwisseling met andere vennootschappen en organisaties voor bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico’s.

JOUW RECHTEN:

16. Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. Gewoonlijk stellen wij jou op de hoogte (van het verzamelen van jouw gegevens) wanneer we van plan zijn jouw gegevens te gebruiken voor deze doeleinden of als wij van plan zijn jouw informatie hiervoor openbaar te maken aan een derde. Je kunt je recht uitoefenen om bepaalde bewerkingen uit te sluiten door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die wij gebruiken voor de verzameling van jouw gegevens. Je kunt het recht te allen tijde uitoefenen door een e-mail te zenden aaninfomail@discovery.com

17. Onze website kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien je een link volgt naar één van deze websites, wees er dan bewust van dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze beleidsregels aanvaarden. Check deze beleidsregels voordat je persoonsgegevens aan deze websites verstrekt.

TOEGANG TOT HOOFDINFORMATIE:

18. De wet geeft je het recht om toegang te hebben tot informatie die bijgehouden wordt over jou. Jouw recht van toegang kan uitgeoefend worden overeenkomstig de wet. Per verzoek tot toegang kunnen wij een bedrag van £10 als tegemoetkoming van onze kosten vragen om details van de informatie die wij over jou bijhouden te verstrekken.

LINKS OP DE WEBSITE:

19. Als de Website links bevat naar andere websites and resources verstrekt door derden, worden deze links enkel ter informatie aan jou verstrekt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hen of voor enige derving of schade die voort kan vloeien uit het gebruik ervan.

Wijzigingen in ons privacybeleid

20. Alle wijzigingen die wij in de toekomst in deze privacybeleid aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan jou bekend gemaakt.

CONTACT

21. Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en kunnen per e-mail verzonden worden aan infomail@discovery.com

Cookies

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag jouw privacy, de gebruiksvriendelijkheid en de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Deze cookieverklaring is van toepassing op Discovery Websites en tot stand gekomen in samenwerking met branchepartijen en besproken met toezichthouder OPTA. De uitleg over cookies op de website(s) van de branchepartijen is zoveel mogelijk hetzelfde. De teksten zijn echter uiteraard aangepast aan het daadwerkelijke gebruik van cookies en daardoor zal niet op iedere website precies dezelfde tekst te vinden zijn.

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

Discovery Websites gebruiken cookies voor:

 1. het onthouden van producten die je aan je boodschappenmandje toevoegt tijdens het online winkelen.
 2. het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 3. het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling
 4. het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 5. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
 6. het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 7. het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 8. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 9. het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 10. het mogelijk maken om te reageren op onze website

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Daarnaast kunnen wij informatie die wij (via ComScore, Kantar en andere analytics partners) verzamelen ook verstrekken aan de Stichting KijkOnderzoek (SKO) en/of de Vereniging van Internet Exploitanten (VINEX) ten behoeve van kijkonderzoek(en).


Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 4. het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. het optimaliseren van de website


Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

Cookies om de inhoud van Discovery Websites te delen via social media

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt, kun je door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 1. ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen


Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Discovery Websites hebben daar geen invloed op.

Cookies om advertenties te kunnen tonen

Onze website laat je advertenties zien. Deze advertenties zijn voor ons een noodzakelijke bron van inkomsten, waarmee wij onze website financieren.

Sommige advertenties (of videoboodschappen) maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden op Discovery Websites geplaatst.

De cookies maken het mogelijk dat:

 1. er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds dezelfde te zien krijgt
 2. er kan worden bijgehouden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken ten behoeve van afrekening met de adverteerder
 3. er kan worden bijgehouden hoeveel bestellingen plaatsvinden via de advertentie ten behoeve van afrekening met de adverteerder


Als dergelijke cookies niet worden gebruikt zul je overigens nog steeds advertenties te zien krijgen. Er worden immers ook advertenties getoond die géén gebruik maken van cookies. Deze advertenties kunnen bijvoorbeeld aangepast zijn aan de inhoud van de website. Je kunt dit soort inhoudsafhankelijke internetadvertenties vergelijken met reclame op televisie. Als je bijvoorbeeld een tv-programma over koken kijkt, zul je vaak in de bijbehorende reclameblokken een advertentie over kookproducten zien.

Cookies ten behoeve van gedragsafhankelijke inhoud van een webpagina

Ons doel is om bezoekers van onze website te voorzien van informatie die zo relevant mogelijk is voor hem of haar. Daarom proberen wij onze site zoveel mogelijk aan iedere bezoeker aan te passen. Dit doen we niet alleen via de inhoud van onze website, maar ook via de advertenties die worden getoond.

Om deze aanpassingen te kunnen maken, proberen wij op basis van onze websites die je bezoekt op internet een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses zonder een naar een persoon herleidbaar profiel op te bouwen. Op basis van deze interesses passen wij dan de inhoud en de advertenties op onze website aan voor verschillende groepen klanten. Zo kan je bijvoorbeeld op basis van je surfgedrag opgenomen worden in een bepaalde categorie, zoals ’mannen in de leeftijdscategorie 30 tot 45 jaar, getrouwd en kinderen met een interesse in voetbal’. Deze groep krijgt vervolgens uiteraard andere advertenties te zien dan het segment ’vrouw, leeftijdscategorie 20 tot 30 jaar, ongetrouwd en interesse in reizen’.

Ook derde partijen die via onze website cookies plaatsen, kunnen op deze manier proberen je interesses te vinden. De informatie over je huidige websitebezoek kan in dat geval gecombineerd worden met informatie van eerdere bezoeken aan andere websites dan de onze.

Als dergelijke cookies niet worden gebruikt dan betekent dit overigens niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt op onze site. De advertenties zijn in dat geval alleen niet langer toegesneden op jouw interesses.

Deze cookies maken het mogelijk dat:

 1. de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses
 2. er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt
 3. er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites
 4. er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen
 5. er op basis van jouw social media gebruik interessantere advertenties worden getoond

Overige / onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen

Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen.

Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.